struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

cikloalkini

homologni niz alkina u kojima su ugljikovi atomi vezani u prsten

kemija

ciklodekstrini

ciklički oligoglukozidi s od pet do otprilike deset glukoznih jedinica smještenih tako da okružuju tubularni prostor u koji se može smjestiti molekula gosta stvarajući klatrate

kemija

ciklodepsipeptidi

spojevi koji sadržavaju niz ostataka aminokiselina i hidroksikarboksilnih kiselina povezanih u prsten

kemija

ciklofani

spojevi koji imaju mankudni prstenasti sustav ili zasićene ili nezasićene lance kao dio velikoga prstena

kemija

cikloheksan

zasićeni šestočlani prsten ugljikovodika

kemija

ciklosilazani

spojevi s prstenom od naizmjenično poredanih silicijevih i dušikovih atoma

kemija

ciklosiloksani

zasićeni silicijevi kisikovi hidridi s razgrananim ili nerazgrananim lancima opetovanih kisikovih i silicijevih atoma spojenim tako da tvore prsten

kemija

ciklus kuhanja

ciklus koji obuhvaća sve radnje tijekom diskontinuiranoga procesa proizvodnje celulozne kaše, a podrazumijeva doziranje sječke, kemijsko-termičku obradbu, izjednačivanje tlaka i pražnjenje kuhača

kemijsko inženjerstvo

ciljna mjerna nesigurnost

gornja granica mjerne nesigurnosti specificirana na temelju predviđene uporabe mjernoga rezultata

kemija

cink

kemijski element atomskoga broja 30

kemija