struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

unutarnje financiranje

financiranje poslovanja poduzeća sredstvima koje ostvaruje svojim poslovanjem

ekonomija

unutarnji izvori informacija

izvori informacija relevantni za donošenje računovodstvenih procjena koji se nalaze unutar poduzeća

ekonomija

upisani kapital

kapital koji su u poduzeće unijeli njegovi vlasnici i koji je upisan u nadležni sudski registar

ekonomija

upisani neuplaćeni kapital

kapital koji su vlasnici upisali u nadležni sudski registar, ali ga još nisu u cijelosti uplatili

ekonomija

upit

revizijski postupak koji obuhvaća usmeno traženje financijskih i nefinancijskih informacija od upućenih osoba unutar i izvan klijenta

ekonomija

upitnik o internoj kontroli

metoda i tehnika interne revizije koja se sastoji od popisa pitanja koje interni revizor primjenjuje u procjeni sustava internih kontrola

ekonomija

uplaćeni kapital

kapital koji su vlasnici u cijelosti uplatili i koji je upisan u nadležni sudski registar

ekonomija

upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor prikuplja informacije i stječe znanje o svim komponentama sustava internih kontrola klijenta kako bi mogao obaviti konačnu procjenu kontrolnoga rizika

ekonomija

upoznavanje i razumijevanje poslovanja klijenta

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor prikuplja financijske i nefinancijske informacije o poslovanju klijenta i njegovu okruženju kako bi mogao kvalitetno planirati reviziju

ekonomija

upravljačka kontrola

kontrola koju uspostavlja menadžment na razini pojedinih poslovnih jedinica i funkcija radi smanjenja rizika na toj razini u organizaciji i povećanja mogućnosti za ostvarivanje ciljeva pojedinih poslovnih jedinica unutar poduzeća

ekonomija