struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

naknada za obavljanje revizije

novčana naknada koju klijent plaća angažiranomu revizorskom društvu za obavljenu reviziju financijskih izvještaja

ekonomija

naknada za odsutnost s posla

naknada koja se isplaćuje zaposlenicima za odsutnost s radnoga mjesta iz različitih razloga

ekonomija

naknadna revizija

revizija koja se bavi ispitivanjem administrativnih ili financijskih događaja nakon njihova nastanka

ekonomija

naknadni troškovi nekretnina, postrojenja i opreme

troškovi vezani uz imovinu koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme koji nastaju nakon stavljanja navedene imovine u upotrebu

ekonomija

naknadno mjerenje

mjerenje elemenata financijskih izvještaja nakon njihova početnoga priznavanja u financijskim izvještajima primjenjujući određenu metodu mjerenja nakon početnoga priznavanja

ekonomija

naknadno mjerenje financijske imovine

mjerenje financijske imovine nakon početnoga priznavanja koje ovisi o kategoriji u koju je financijska imovina razvrstana

ekonomija

naknadno mjerenje financijskih obveza

mjerenje financijskih obveza nakon početnoga priznavanja, uglavnom prema amortiziranome trošku i primjenom metode efektivne kamatne stope

ekonomija

naknadno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme

utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme u obračunskim razdobljima koja slijede nakon razdoblja u kojemu je navedena imovina prvi put evidentirana u poslovnim knjigama

ekonomija

naknadno mjerenje nematerijalne imovine

mjerenje knjigovodstvene vrijednosti nematerijalne imovine u obračunskim razdobljima koja slijede nakon onoga u kojemu je imovina prvi put priznata u poslovnim knjigama

ekonomija

naknadno mjerenje zaliha

utvrđivanje vrijednosti zaliha u poslovnim knjigama nakon početnoga priznavanja

ekonomija