struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

metoda obračuna amortizacije prema satima rada

metoda obračuna amortizacije prema kojoj se iznos amortizacije dugotrajne materijalne imovine utvrđuje ovisno o satima rada njezine upotrebe

ekonomija

metoda obračuna utroška zaliha

metoda koja se primjenjuje za utvrđivanje troškova zaliha izdanih sa skladišta u proizvodnju ili prodanih kupcu

ekonomija

metoda perioda povrata

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se određuje vrijeme potrebno budućim novčanim primitcima da pokriju investirani iznos

ekonomija

metoda ponderiranoga prosječnog troška

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje množenjem prosječne ponderirane cijene i utrošene količine zaliha

ekonomija

metoda precrtavanja

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se pogrešan iznos ispravlja tako da se precrta, a iznad njega upiše se ispravan iznos uz potpis osobe koja je ispravila nastalu knjigovodstvenu pogrešku

ekonomija

metoda prodanih učinaka

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka u kojoj se rashodi prikazuju prema njihovoj funkciji ili metodi troškova prodaje

ekonomija

metoda računovodstvene stope povrata

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se određuje vrijeme povrata investicije kao odnos između dobiti nakon oporezivanja i početnoga uloženog iznosa

ekonomija

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka

metoda koja određuje način prezentiranja poslovnih rashoda u računu dobiti i gubitka

ekonomija

metoda standardnih troškova

metoda mjerenja troškova zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje prema standardnim cijenama

ekonomija

metoda storniranja

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se neutralizira učinak pogrešnoga knjiženja uz primjenu metode crvenoga ili crnoga storna

ekonomija