struna tražilica

image shadow

metoda obračuna utroška zaliha

metoda koja se primjenjuje za utvrđivanje troškova zaliha izdanih sa skladišta u proizvodnju ili prodanih kupcu

ekonomija

metoda perioda povrata

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se određuje vrijeme potrebno budućim novčanim primitcima da pokriju investirani iznos

ekonomija

metoda ponderiranoga prosječnog troška

metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje množenjem prosječne ponderirane cijene i utrošene količine zaliha

ekonomija

metoda precrtavanja

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se pogrešan iznos ispravlja tako da se precrta, a iznad njega upiše se ispravan iznos uz potpis osobe koja je ispravila nastalu knjigovodstvenu pogrešku

ekonomija

metoda prodanih učinaka

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka u kojoj se rashodi prikazuju prema njihovoj funkciji ili metodi troškova prodaje

ekonomija

metoda računovodstvene stope povrata

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se određuje vrijeme povrata investicije kao odnos između neto dobiti i početnoga uloženog iznosa

ekonomija

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka

metoda koja određuje način prezentiranja poslovnih rashoda u računu dobiti i gubitka

ekonomija

metoda standardnih troškova

metoda mjerenja troškova zaliha prema kojoj se trošak zaliha utvrđuje prema standardnim cijenama

ekonomija

metoda storniranja

metoda ispravka knjigovodstvene pogreške kojom se neutralizira učinak pogrešnoga knjiženja uz primjenu metode crvenoga ili crnoga storna

ekonomija

metoda udjela

računovodstvena metoda kojom se ulaganje ili udjel prvotno iskazuje po trošku i zatim usklađuje da bi se obuhvatile promjene nastale u ulagateljevu udjelu u neto imovini poduzeća koji je predmetom ulaganja nakon stjecanja

ekonomija