struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

financijski plan

dio glavnoga poslovnog plana koji odražava financijske odluke menadžmenta za sljedeću poslovnu godinu

ekonomija

financijski pokazatelj

pokazatelj koji izražava broj ili omjer financijskih podataka

ekonomija

financijski pokazatelj banke

financijski pokazatelj kojim se ocjenjuje pojedini aspekt poslovanja banke

ekonomija

financijski pokazatelj osiguravajućega društva

financijski pokazatelj kojim se ocjenjuje pojedini aspekt poslovanja osiguravajućega društva

ekonomija

financijski pokazatelji analize financijskih izvještaja banke

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se izračunavaju za banke

ekonomija

financijski pokazatelji analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se izračunavaju za osiguravajuća društva

ekonomija

financijski pokazatelji temeljeni na izvještaju o novčanim tokovima

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji koji se temelje na izvještaju o novčanim tokovima a koji prikazuju novčanu mjeru ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja

ekonomija

financijski pokazatelji za ocjenu poslovanja banke

smisleno povezani pojedinačni financijski pokazatelji kojima se ocjenjuje poslovanje banke na temelju sigurnosti i uspješnosti poslovanja

ekonomija

financijski prihod

redovni prihod koji je u pravilu ostvaren na temelju ulaganja u financijsku imovinu

ekonomija

financijski rashod

redovni rashod koji u pravilu nastaje kao posljedica korištenja tuđim novčanim sredstvima

ekonomija