struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dividenda po dionici banke

financijski pokazatelj ulaganja banke kojim se mjeri dio dobiti po dionici banke koji je na glavnoj skupštini izglasan za isplatu dioničarima

ekonomija

dividendna dionica

dionica koja se izdaje postojećim dioničarima, a čijim se izdavanjem ne mijenja vlasnička struktura dioničkoga društva

ekonomija

dividendna rentabilnost dionice banke

financijski pokazatelj ulaganja banke kojim se mjeri povrat od dividendi u odnosu na tržišnu cijenu

ekonomija

djelidbene kalkulacije

kalkulacije koje se primjenjuju u proizvodnim poduzećima kad se u jednome proizvodnom pogonu proizvodi jedna vrsta proizvoda ili kad je riječ o neprekidnoj proizvodnji koja se odvija prema procesima

ekonomija

djelomična inventura

inventura koja obuhvaća popis samo pojedinoga oblika imovine ili obveza

ekonomija

djelomično decentralizirana organizacija interne revizije

organizacija interne revizije gdje svaka relevantna organizacijska razina u kompaniji oblikuje vlastitu internu reviziju

ekonomija

djelomično uplaćene dionice

dionice koje nisu uplaćene u cijelosti, ali sudjeluju u povećanju temeljnoga kapitala društva

ekonomija

djelotvornost

sposobnost poduzeća da pribavi potrebne resurse za stvaranje jedinice učinka odnosno da uz dane resurse stvori što veći broj učinaka

ekonomija

dnevnik

osnovna poslovna knjiga u koju se knjigovodstvene promjene nastale u određenome izvještajnom razdoblju unose kronološki

ekonomija

dobit

pozitivan rezultat poslovanja koji nastaje kada su prihodi viši od rashoda

ekonomija