struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

United Nations Information System in Sciences and Technology

program UN-a s pet glavnih ciljeva: uspostava i razvijanje svjetskoga sustava znanstvenih informacija i nacionalnih mreža, poboljšanje alata za međupovezivanje sustava, poboljšanje prijenosa informacija, razvijanje specijaliziranih informacija i pružanje posebne pomoći zemljama u razvoju

informacijske i komunikacijske znanosti

Univerzalna decimalna klasifikacija

opća knjižnična klasifikacija koja dijeli sveukupno ljudsko znanje u deset stručnih skupina, označenih brojkama od 0 do 9

informacijske i komunikacijske znanosti

univerzalna serijska sabirnica

džepna naprava za pohranu i razmjenu digitalnih podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

uobičajeni stvarni naslov

stvarni naslov po kojemu je neko djelo općenito poznato, a koji nije izvorni stvarni naslov

informacijske i komunikacijske znanosti

upis

čin učlanjenja u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

upisnik digitalnih preslika

dokument u kojemu se bilježe podaci o digitaliziranoj građi kako bi se izbjeglo digitaliziranje istih jedinica građe i koordinirala digitalizacija

informacijske i komunikacijske znanosti

upisnik knjižnica

službeni dokument u kojemu su navedeni osnovni podaci o knjižnicama

informacijske i komunikacijske znanosti

uporabljivost

jednostavnost kojom se učinkovito i djelotvorno može koristiti sučelje računalnoga programa

upravljanje digitalnim pravima

niz tehničkih sigurnosnih mjera s pomoću kojih nositelj digitalnih prava može ograničavati uporabu zakonski zaštićenih digitalnih sadržaja nadzirući pristup, raspačavanje i naplatu

informacijske i komunikacijske znanosti

upravljanje digitalnim sadržajem

poslovanje s digitalnim sadržajem koje uključuje prihvat, izradu metapodataka, pohranu, pronalaženje i čuvanje sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti