struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

tiskana knjiga

neperiodična publikacija koja bez korica ima najmanje 49 stranica, a objavljena je u određenoj zemlji i dostupna javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskane muzikalije

tiskani notni svesci

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskano kao rukopis

djelo otisnuto kao rukopis bez dodatnog uređivanja i/ili otisnuto za privatnu uporabu

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskar

grafički stručnjak koji oblikuje i izrađuje tiskovine

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskara

grafička tvrtka koja u jednoj ili više grafičkih tehnika izrađuje knjige i druge grafičke proizvode

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarska preša

polužna preša koja je u vrijeme do izuma prvih tiskarskih strojeva služila za otiskivanje slogova

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski arak

arak od šesnaest tiskanih stranica papira, osam s jedne i osam s druge strane

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski slog

grafički pripremljen tekst za tisak

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski stroj

stroj kojim se različitim tehnikama otiskuje predložak prijenosom boje s tiskovne forme na papir ili drugu podlogu

informacijske i komunikacijske znanosti

tiskarski znak

zaštitni znak koji je tiskar otiskivao na knjigama i s pomoću kojega ga je moguće identificirati

informacijske i komunikacijske znanosti