struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

sigurnosna preslika

preslika podataka izrađena s ciljem osiguranja podataka u slučaju oštećenja ili gubitka

informacijske i komunikacijske znanosti

sigurnost podataka

osiguranje tajnih ili povjerljivih podataka od neovlaštenih korisnika u tehničkom smislu kao preduvjet zaštite podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

simbol

slovna, brojčana ili slikovna oznaka ili njihova kombinacija

informacijske i komunikacijske znanosti

sindetički katalog

katalog s uputnicama koje uspostavljaju veze između pojedinih kataložnih jedinica

informacijske i komunikacijske znanosti

sine anno

izraz u katalogizaciji kojim se naznačuje da je godina izdavanja jedinice knjižnične građe nepoznata

informacijske i komunikacijske znanosti

sine loco

izraz kojim se u katalogizaciji naznačuje da je mjesto izdavanja jedinice knjižnične građe nepoznato

informacijske i komunikacijske znanosti

sine nomine

izraz u katalogizaciji kojim se naznačuje da je nakladnik jedinice knjižnične građe nepoznat

informacijske i komunikacijske znanosti

sinonimni krug

skupina naziva koji se smatraju istoznačnima u svrhu pretraživanja

informacijske i komunikacijske znanosti

sintagmatski odnos

odnos među pojmovima koji postoji samo zato što se oni javljaju zajedno u jedinici građe koja se označuje

informacijske i komunikacijske znanosti

sintetička klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se stručne skupine određuju prema unaprijed utvrđenim pravilima tijekom klasificiranja spajanjem značajki ili faceta predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti