struna tražilica

image shadow

plaćeni jednodnevni tečaj

tečaj koji zaposlenici pohađaju jedanput tjedno, a za to vrijeme izbivaju s posla, obično bez gubitka primanja

informacijske i komunikacijske znanosti

plaćeni nakladnik

nakladnik koji autoru naplaćuje trošak izdavanja publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

plagijat

tuđe djelo koje neka osoba preuzme u cjelini ili u dijelovima i objavi kao svoje

informacijske i komunikacijske znanosti

plagijator

osoba koja vrši plagiranje

informacijske i komunikacijske znanosti

plagiranje

svjesno preuzimanje tuđega književnog, umjetničkoga ili znanstvenoga djela u cijelosti ili u pojedinim dijelovima bez navođenja podataka o izvoru

informacijske i komunikacijske znanosti

plakat

jednostrano otisnut papirnati ili kartonski list većega formata koji tekstom ili ilustracijom najavljuje neki događaj, proizvod ili uslugu

informacijske i komunikacijske znanosti

plan

zemljopisna karta ograničenoga područja u najkrupnijemu mjerilu

informacijske i komunikacijske znanosti

plan grada

plan koji služi za orijentaciju u naseljima

informacijske i komunikacijske znanosti

plan nabave

dokument u kojemu se na temelju prikupljenih i utvrđenih podataka o namjeni zbirke, njezinu opsegu i korištenju utvrđuje prvenstvo u nabavi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

plan pripravnosti u slučaju katastrofe

skup pisanih postupaka koje treba poduzeti u slučaju neočekivanoga prekida poslovanja prouzročenoga prirodnim ili tehničko-tehnološkim događajima koji mogu ugroziti ljudske živote, zgradu, zbirke, građu i ostalu imovinu knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti