struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ogledni primjerak

primjerak periodične publikacije ili knjige koji nakladnik šalje mogućem pretplatniku ili kupcu na uvid

informacijske i komunikacijske znanosti

ogranak

narodna knjižnica koju otvara središnja narodna knjižnica kao svoju prostorno odvojenu ispostavu na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

ograničen pristup

povlastica korištenja knjižnične građe pod određenim uvjetima propisanim knjižničnim pravilima

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena građa

jedinica građe koja je potpuna u jednome dijelu ili se namjerava upotpuniti u konačnome broju dijelova

informacijske i komunikacijske znanosti

omeđena nakladnička cjelina

nakladnička cjelina koja se sastoji od ograničenoga, često unaprijed određena broja jedinica knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

omot

vanjski dio knjige koji obuhvaća i štiti knjižni blok

informacijske i komunikacijske znanosti

omotni naslov

naslov na omotu jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Computer Library Center

bibliografska organizacija u SAD-u koja pomaže knjižnicama u izradi i održavanju kataloga, međuknjižničnoj posudbi, pristupu mrežnim bazama podataka i sličnim knjižničarskim poslovima

informacijske i komunikacijske znanosti

Online Information Exchange

skupina međunarodnih normi za predstavljanje i priopćavanje metapodataka o nakladničkim proizvodima u elektroničkom obliku koju podržavaju nakladnici

informacijske i komunikacijske znanosti