struna tražilica

image shadow

međunarodna bibliografija

bibliografija koja uključuje međunarodno nastalu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodna federacija knjižničarskih društava i ustanova

međunarodna organizacija utemeljena s ciljem promicanja međunarodne suradnje te razvoja svih knjižničarskih područja i informacijskih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodna federacija za informacije i dokumentaciju

najstarija međunarodna organizacija na području informacijskih i dokumentacijskih metoda i tehnika, uz koju se veže nastanak i razvitak Univerzalne decimalne klasifikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodna udruga knjižnica velikih gradova

međunarodna udruga koja okuplja narodne knjižnice gradova s više od 400 000 stanovnika i koja djeluje kao radno tijelo IFLA-e

informacijske i komunikacijske znanosti

međunarodni standardni audiovizualni broj

broj koji jednoznačno označuje audiovizualno djelo i njegove varijante omogućujući povezivanje raznih manifestacija istoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodni standardni bibliografski opis

međunarodni standard za bibliografski opis kojim se utvrđuju elementi podataka koji se bilježe ili preuzimaju u određenome slijedu te propisuje uporaba određene interpunkcije

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe

ISBD za elektroničku građu

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodni standardni bibliografski opis kartografske građe

ISBD za kartografsku građu

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacija

ISBD za knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe

ISBD za neknjižnu građu

informacijske i komunikacijske znanosti