struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nekonveksni mnogokut

mnogokut koji nije konveksan

matematika

nekorelirane slučajne varijable

slučajne varijable čija je kovarijanca jednaka nuli

matematika

nelinearna jednadžba

jednadžba u kojoj se nepoznanice ne pojavljuju linearno

matematika

nelinearni operator

operator koje nije aditivan i homogen

matematika

nelinearni sustav

sustav jednadžba koji nije linearan

matematika

nemogući događaj

događaj suprotan sigurnomu događaju

matematika

nenegativna funkcija

funkcija s vrijednostima u realnim brojevima koji su ili pozitivni ili nula

matematika

nenegativni realni broj

realni broj koji je pozitivan ili je jednak nuli

matematika

neodređeni integral

skup svih primitivnih funkcija zadane funkcije

matematika

neograničeni operator

relacija $T:B\to W$ iz Banachova prostora u Banachov prostor čija je domena $D(B)\subset B$ linearni potprostor od $B$ i koja je ujedno linearna funkcija iz $D(B)$ u $W$

matematika