struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

zdjelična kost

parna kost nastala srastanjem bočne, sjedne i preponske kosti

temeljne medicinske znanosti

zdjelična opna

opna koja čini stražnji dio međice, a tvore ju mišić podizač čmarnoga otvora i trtični mišić

temeljne medicinske znanosti

zdjelična šupljina

šupljina okružena koštanim i mišićnim stijenkama u kojoj su smješteni zdjelični organi

temeljne medicinske znanosti

zglob između nakovnja i čekića

sedlasti zglob u kojemu se spajaju glava čekića i trup nakovnja

temeljne medicinske znanosti

zglob između nakovnja i stremena

zglob između završetka dugoga nastavka nakovnja i glave stremena

temeljne medicinske znanosti

zglob kuka

zglob između bedrene kosti i zdjelične kosti u kojemu se vrši pregibanje, opružanje, odmicanje, primicanje te vanjska i unutarnja rotacija natkoljenice

temeljne medicinske znanosti

zglobna ploha

površina na kosti prekrivena slojem zglobne hrskavice koja se uzglobljuje s odgovarajućom površinom druge kosti

temeljne medicinske znanosti

zglobna ploha za iver

zglobna ploha na prednjoj strani donjega okrajka bedrene kosti na kojoj se bedrena kost spaja s iverom

temeljne medicinske znanosti

zglobovi kralježničnoga stupa

zglobovi između ploha koje se nalaze na donjim ili gornjim zglobnim nastavcima susjednih kralježaka uključujući unutarnji i bočni glavonosno-osovinski zglob, slabinsko-križni i križno-trtični zglob

temeljne medicinske znanosti

zglobovi šake

zapešćajni zglobovi, pešćajni zglobovi, zglobovi prstiju šake te zglob zapešćajnih kostiju s kostima podlaktice

temeljne medicinske znanosti