struna tražilica

image shadow

pazušni živac

grana ručnoga živčanog spleta koja inervira ramene mišiće te kožu na stražnjoj i lateralnoj strani ramena i nadlaktice

temeljne medicinske znanosti

pentoza-fosfatni put

enzimska razgradnja glukoze do pentoza uz oslobađanje iskoristive energije

temeljne medicinske znanosti

pepeljastosiva kvrga

izbočina na hipotalamusu koja se nastavlja u šuplji ljevkasti izdanak

temeljne medicinske znanosti

pepsinogen

prekursor enzima pepsina u neaktivnu obliku koji su proizvele peptične stanice želučanih žlijezda

temeljne medicinske znanosti

peptična stanica

stanica želučanih žlijezda koja proizvodi i izlučuje pepsinogen i želučanu lipazu

temeljne medicinske znanosti

peptid

molekula sastavljena od dviju ili više aminokiselina povezanih peptidnim vezama

temeljne medicinske znanosti

peptidaza

enzim koji katalizira razgradnju peptida na aminokiseline i manje peptide

temeljne medicinske znanosti

periferna neuropatija

poremećaj rada perifernoga živčanog sustava

temeljne medicinske znanosti

perilimfa

tekućina koja ispunja prostor između stijenki opnastoga labirinta i koštanoga labirinta

temeljne medicinske znanosti

perimetrija

ispitivanje vidnoga polja pojedinoga oka

temeljne medicinske znanosti