struna tražilica

image shadow

neizravna ženidbena razmjena

razmjena žena između društvenih skupina u jednome smjeru

etnologija i antropologija

nelinijski rođak

krvni rođak koji nije linijski ili kolinijski

etnologija i antropologija

nemasna tjelesna masa

apsolutna ili relativna masa svih mišića, kosti i unutrašnjih organa ljudskoga tijela

etnologija i antropologija

nematerijalna kulturna baština

ukupnost umjetničkih ili simboličkih nematerijalnih vještina, izvedaba, izričaja, znanja i umijeća naslijeđenih iz prošlosti

etnologija i antropologija

nemetrička koštana obilježja

manje nepravilnosti koštane anatomije koje nisu patološke promjene

etnologija i antropologija

neoevolucionizam

evolucionistička teorija prema kojoj je tehnologija glavna pokretačka sila kulturne promjene

etnologija i antropologija

neoimperijalizam

nastavak ili obnova imperijalizma u sklopu suvremene politike razvijenih zemalja prema nerazvijenima

etnologija i antropologija

neoklasična ekonomska teorija

ekonomska doktrina utemeljena na klasičnim pretpostavkama o racionalnome izboru pojedinaca vođenom osobnom dobiti

etnologija i antropologija

neokolonijalizam

odnos između bivše kolonijalne sile i bivše kolonije koji omogućuje nastavak kolonijalnoga odnosa

etnologija i antropologija

neoliberalizam

politička i ekonomska doktrina koja se zalaže za kapitalizam slobodnoga tržišta, privatizaciju državnoga vlasništva i povećanje uloge privatnoga sektora u društvu na račun države i javnoga sektora

ekonomija