struna tražilica

image shadow

koncentrična pjegavost suncokreta

bolest suncokreta koja napada sve organe, praveći u početku male pjege okruglasta oblika, a kasnije, posebice na lišću, te pjege postaju veće, poligonalna oblika i tada se u njima jasno vide koncentrični krugovi

poljoprivreda (agronomija)

koncentrična pjegavost šećerne repe

bolest šećerne repe koja na starijim listovima između žila prouzročuje okrugle ili jajolike, smeđe ili crne pjege, a unutar pojedinih pjega nastaju koncentrični tamnomaslinasti ili crni krugovi

poljoprivreda (agronomija)

koncentrična pjegavost uljane repice

bolest uljane repice koja najprije na donjim listovima prouzročuje tamnosmeđe koncentrične zonirane pjege, a može zahvatiti i stabljiku, stapku i komuške koje neravnomjerno sazrijevaju pa dolazi do osipanja zrnja i smanjenja uroda

poljoprivreda (agronomija)

koncentrična pjegavost žižule

bolest žižule koja prouzročuje da plojka na mjestu infekcije žuti i uskoro ondje nastaju male klorotične pjege tamnosmeđe boje, okružene oreolom žućkaste boje, a listovi mogu otpasti

poljoprivreda (agronomija)

konidij

nespolna nepokretna spora koja nastaje na konidiogenoj stanici

poljoprivreda (agronomija)

konidiofor

jednostavna ili razgranata hifa koja nosi konidiogene stanice ili sama djeluje kao konidiogena stanica

poljoprivreda (agronomija)

konidiogena stanica

specijalizirana plodna stanica koja stvara konidije

poljoprivreda (agronomija)

konidiogeneza

proces nastajanja konidija

poljoprivreda (agronomija)

konoplje

porodica dvodomnih trajnica ili zeljastih biljaka s nasuprotnim listovima i jednospolnim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)

koprive

porodica jednogodišnjih ili trajnih isključivo zeljasth biljaka s jednostavnim nerazdijeljenim listovima i cvjetovima skupljenim u klupčaste cvatove

poljoprivreda (agronomija)