struna tražilica

image shadow

napuštanje broda

čin zapovjednika i posade koji radi spašavanja vlastitih života napuštaju brod koji je u neposrednoj opasnosti da potone ili postane nesposoban za plovidbu

tehnologija prometa i transport

naručitelj

ugovorna strana koja od prijevoznika naru­čuje prijevoz stvari, osoba, tegljenje ili potiskivanje i obav­ljanje drugih pomorskih plovidbenih poslova

pravo

nasukanje

položaj broda u mirovanju u kojemu brod dira morsko dno u mjeri koja ne dopušta daljnju plovidbu i pokretanje broda vlastitim strojevima ili opremom a da se pritom ne oštete trup, strojevi ili oprema broda

tehnologija prometa i transport

nasukanje pri radu porivnoga sustava

nasukanje pri kojemu je porivni sustav ostvarivao poriv u trenutku nasukanja

tehnologija prometa i transport

nasukanje zanošenjem

nasukanje zbog utjecaja vanjskih sila na brod

tehnologija prometa i transport

nautičar

osoba koja se aktivno bavi nautičkim turizmom

tehnologija prometa i transport

nautički turizam

turistička grana koja se temelji na sadržajima povezanima s plovidbom i boravkom u lukama nautičkoga turizma

tehnologija prometa i transport

navigacijski sustav dugoga dometa

hiperbolički navigacijski sustav za određivanje položaja broda

geodezija

navigacijski teleks

sustav za upozoravanje brodova slanjem tekstnih poruka s obalnih radipostaja u odgovarajućemu području plovidbe

elektrotehnika

navodno

marginalna klauzula u teretnici kojom zapovjednik izjavljuje da određeni podatak nije unio na temelju vlastitoga zapažanja i nadzora nego prema iskazu krcatelja

pravo