struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

trojka za rješavanje financijske krize u Europskoj uniji

tročlana skupina koju čine Europska komisija, Europska središnja banka i Međunarodni monetarni fond, uspostavljena radi financijskoga spašavanja država članica zapalih u dužničke teškoće

pravo

tržišna snaga

moć poduzetnika da povećava cijene iznad konkurentske razine

pravo

tržišni operater

osoba ili osobe koje vode i/ili upravljaju poslovanjem uređenoga tržišta

pravo

tržišno natjecanje

odnos rivalstva između poduzetnika na tržištu

pravo

tržišno natjecanje između marki

tržišno natjecanje između poduzetnika koji proizvode odnosno prodaju robu različitih marki koja je međusobno zamjenjiva

pravo

tržišno natjecanje unutar marke

tržišno natjecanje između distributera ili trgovaca na malo proizvodom koji se prodaje pod istom markom

pravo

tumačenje sukladno odredbama direktive

obveza nacionalnoga suda i svih tijela državne vlasti da u mjeri u kojoj je to moguće tumače nacionalno pravo u skladu s odredbama i ciljevima direktive koji su se njezinim preuzimanjem trebali postići

pravo

tužba za naknadu štete

tužba kojom se pred Sudom Europske unije zahtijeva naknada štete koju su institucije ili službenici Unije, Europska središnja banka ili njezini službenici prouzročili obavljanjem svojih dužnosti

pravo

tužba za utvrđenje ništetnosti

tužba u kojoj Sud Europske unije ispituje zakonitost i utvrđuje ništetnost zakonodavnih akata, akata Vijeća, Europske komisije i Europske središnje banke, osim preporuka i mišljenja, te akata Europskoga parlamenta i Europskoga vijeća koji imaju za cilj proizvesti pravne učinke prema trećim stranama, kao i akata tijela, ureda ili agencija Unije koji imaju za cilj proizvesti pravne učinke prema trećim stranama

pravo

tužba za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

kondemnatorna tužba koju podnosi ovlašteno tijelo ili udruga potrošača zbog zaštite kolektivnih interesa potrošača, a čiji je zahtjev usmjeren na izricanje naloga i zabrana upravljenih na ispunjenje negativne nenovčane činidbe, odnosno nečinjenje

pravo