struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

sloboda kretanja radnika

tržišna sloboda u EU-u povezana s temeljnom slobodom kretanja osoba koja radnicima koji su građani Unije jamči slobodno kretanje između država članica te podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije na temelju državljanstva među radnicima iz drugih država članica u vezi sa zapošljavanjem, primitcima od rada i ostalim uvjetima rada i zapošljavanja

pravo

sloboda kretanja robe

temeljna tržišna sloboda u EU-u koja jamči slobodno kretanje robe između država članica te zabranjuje carine i davanja s istovrsnim učinkom, količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom među državama članicama

pravo

sloboda poslovnoga nastana

tržišna sloboda u EU-u koja državljanima jedne države članice jamči slobodno pokretanje i obavljanje djelatnosti kao samozaposlenim osobama na području druge države članice te koja pravnim osobama s registriranim sjedištem, središnjom upravom ili glavnim mjestom poslovanja unutar Unije jamči slobodno osnivanje i upravljanje poduzećima, zastupništvima i podružnicama u drugoj državi članici po istim uvjetima koji vrijede za državljane te države, a zabranjuje sve mjere koje to ograničuju

pravo

sloboda pružanja usluga

temeljna tržišna sloboda u EU-u koja jamči slobodno obavljanje usluga unutar Unije te zabranjuje mjere koje ograničuju pružanje usluga u državi članici različitoj od države članice u kojoj pružatelj usluge ima poslovni nastan, odlazak u drugu državu članicu radi primanja usluga ili prekogranično kretanje usluga između država članica

pravo

Služba za unutarnju reviziju

samostalna služba pri Komisiji nadležna za unutarnju reviziju u svim glavnim upravama Komisije i Europskoj službi za vanjsko djelovanje koja obavlja revizorske poslove i za sve agencije EU-a

pravo

službeni jezik

svaki jezik koji se u skladu s politikom višejezičnosti upotrebljava u EU-u, na kojemu se u Službenome listu EU-a objavljuju zakonodavni i drugi pravni dokumenti i na kojemu građani mogu komunicirati s tijelima EU-a

pravo

Službeni list Europske unije

glasilo u kojemu se objavljuju službeni tekstovi pravnih akata EU-a na svim službenim jezicima nakon čega stupaju na snagu, te drugi dokumenti i obavijesti, a sastoji se od dviju povezanih serija L i C te od serije S

pravo

Službenički sud Europske unije

sud nadležan u prvome stupnju za rješavanje sporova između Unije i njezinih službenika

pravo

Smjernice za prethodne sporazume o transfernim cijenama unutar EU-a

smjernice na razini EU-a koje su donesene radi izbjegavanja sporova o transfernim cijenama i s njima povezanim dvostrukim oporezivanjem

pravo

Snage odgovorne Zapadnoeuropskoj uniji

jedinice koje njihove države proglase spremnima za stavljanje na raspolaganje Zapadnoeuropskoj uniji

pravo