struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

omjer deficita u BDP-u

omjer planiranoga ili stvarnoga državnog deficita odnosno neto zaduženja opće države u odnosu na bruto domaći proizvod po tržišnim cijenama, što je jedan od fiskalnih kriterija za utvrđivanje postojanja prekomjernoga deficita države članice čija je valuta euro

pravo

omjer duga i BDP-a

omjer državnoga duga u odnosu na bruto domaći proizvod po tržišnim cijenama, što je jedan od fiskalnih kriterija za utvrđivanje postojanja prekomjernoga deficita države članice čija je valuta euro

pravo

omjer pokrića likvidnosti

omjer visoko likvidne imovine i ukupnih neto likvidnih odljeva u idućih 30 dana

pravo

opća država

sektor koji prema Europskome sustavu računa obuhvaća središnju vladu, regionalne ili lokalne vlasti i fondove socijalnoga osiguranja, uz isključenje trgovinskoga poslovanja

pravo

opća klauzula

klauzula sadržana u direktivama u kojoj se nalazi neodređeni pojam širokoga polja primjene koji je potrebno konkretizirati

pravo

opće političke smjernice

smjernice kojima Europsko vijeće daje Uniji poticaj za razvoj i utvrđuje opće smjernice i prioritete toga razvoja te određuje ciljeve i utvrđuje opće smjernice zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući pitanja važna za područje obrane

pravo

Opće vijeće Europske središnje banke

tijelo Europske središnje banke sastavljeno od predsjednika i potpredsjednika ESB-a te od guvernera nacionalnih središnjih banaka svih država članica koje svojim savjetodavnim radom i koordinacijom pridonosi funkcioniranju ESB-a te pomaže u pripremi budućih proširenja europodručja

pravo

opći proračun Europske unije

financijski instrument u kojemu se prikazuju svi prihodi i rashodi Unije u financijskoj godini, a 99% tih prihoda čine vlastita sredstva Unije koja uplaćuju države članice

pravo

Opći sud

sud sastavljen od najmanje jednoga sudca iz svake države članice, imenovanoga na razdoblje od šest godina, nadležan za provođenje postupka i odlučivanje u prvom stupnju u slučaju predmeta i postupaka iz članaka 263., 265., 268., 270. i 272., osim u onima koji su dodijeljeni specijaliziranomu sudu ili su na temelju Statuta pridržani Sudu

pravo

operator sredstva daljinske komunikacije

osoba čiji je posao, zanimanje ili djelatnost omogućavanje korisniku da upotrebljava jedno sredstvo daljinske komunikacije ili više njih

pravo