struna tražilica

image shadow

elektrokemija

grana fizikalne kemije koja proučava stanja i procese u kojima istodobno nastaju međusobno uvjetovane kemijske i električne pojave

dentalna medicina

elektrokoagulacija

metoda površinske koagulacijske nekroze kojom se oduzima tekućina iz staničnoga tkiva, a obavlja se elektrodama različita oblika i aparatom koji radi s pomoću izmjenične struje visoke frekvencije

dentalna medicina

elektrolit

tvar koja se u otopini disocira u ione i tako postaje provodljiva za električnu struju

dentalna medicina

elektroliza

otapanje elektrolita provođenjem struje

dentalna medicina

elektromiograf

uređaj za bilježenje električnih potencijala iz ispitivanih mišića

temeljne medicinske znanosti

elektronski mikroskop

optički instrument koji s pomoću elektrona povećava sliku sitnih predmeta uz povećanje koje je znatno veće od povećanja pri uporabi običnoga mikroskopa

temeljne medicinske znanosti

Ellis van Creveldov sindrom

sindrom kojeg obilježuje obostrana polidaktilija, patuljast rast i ektodermalna displazija koja zahvaća zube, nokte i kosu

temeljne medicinske znanosti

elucija

oslobađanje sastojaka materijala u usnu sredinu raspršivanjem

dentalna medicina

enamelin

kiseli glikolizirani fosfoprotein koji tvori organsku matricu cakline

temeljne medicinske znanosti

endemska guša

iznimno veliko povećanje štitne žlijezde

temeljne medicinske znanosti