struna tražilica

image shadow

cefalometrijska točka

točka na lubanji koja se upotrebljava u cefalometrijskim mjerenjima

dentalna medicina

cefalosporin

beta-laktaminski antibiotik sličan penicilinu

temeljne medicinske znanosti

cefalostat

naprava za učvršćivanje položaja glave u odnosu na radiološki izvor

kliničke medicinske znanosti

celijakija

bolest tankoga crijeva obilježena upalom sluznice s atrofijom resica i kriptalnom hiperplazijom koja nastaje nakon izlaganja glutenu

temeljne medicinske znanosti

celulitis

negnojna ili gnojna upala rahloga potkožnog veziva

dentalna medicina

celuloidna krunica

kalup u obliku zuba koji se upotrebljava za izradbu zubne krune kompozitom

dentalna medicina

celuloidna vrpca

prozirna plastična vrpca koja se upotrebljava kao matrica u izradbi aproksimalnih ispuna na prednjim zubima

dentalna medicina

cement

materijal koji služi kao podloga za izradbu privremenih ispuna ili za trajno cementiranje protetičkih nadomjestaka

dentalna medicina

cementificirajući fibrom

dobroćudna tvorba koja se pojavljuje u području kutnjaka ili pretkutnjaka donje čeljusti i može prouzročiti izobličenje čeljusti

dentalna medicina

cementikl

mala, potpuno asimptomatska nakupina cementa u parodontnoj svezi

dentalna medicina