struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

trajnost u odnosu na koroziju

svojstvo tehničkoga sustava ili sastavnice tehničkoga sustava da zadrži uporabljivost u određenome razdoblju

kemijsko inženjerstvo

transformator ispravljač

uređaj koji pretvara izmjeničnu struju višega napona u izmjeničnu struju nižega napona, a potom je ispravlja u istosmjernu struju djelujući pritom kao izvor struje u sustavima katodne zaštite s narinutom strujom

kemijsko inženjerstvo

transkristalna korozija

mjestimična korozija koja se širi kroz zrna metalnoga materijala

kemijsko inženjerstvo

transpasivacijski potencijal

elektrodni potencijal iznad kojega je metal u transpasivnome stanju

kemijsko inženjerstvo

transpasivno stanje

stanje metala polariziranoga na potencijal pozitivniji od potencijala u pasivnome stanju pri čemu dolazi do povećanja korozijske struje bez pojave jamičaste korozije

kemijsko inženjerstvo

trenutačna hrđa

vrlo tanki sloj hrđe na željeznim podlogama koji nastaje gotovo trenutačno nakon čišćenja mlazom vode ili nakon nanošenja premaznoga materijala na bazi vode

kemijsko inženjerstvo

trenutačno mjerenje

očitanje električne veličine koje obavlja mjeritelj

kemijsko inženjerstvo

troelektrodni sustav

elektrokemijski članak koji se sastoji od radne elektrode, referencijske elektrode i protuelektrode

kemijsko inženjerstvo

Tuttijev dijagram

dijagram koji prikazuje odnos između korozijskoga oštećenja i uporabnoga vijeka građevne konstrukcije

građevinarstvo

tvrdo olovo

slitina olova koja sadržava 5 % – 10 % antimona

temeljne tehničke znanosti