struna tražilica

image shadow

ultrazvuk

zvuk s frekvencijama koje nadmašuju granicu čujnosti ljudskoga uha, obuhvaća zvučne valove frekvencija od 20 kHz do 20 MHz

fizika

ultrazvuk u medicini

zvuk frekvencija iznad 20 kHz koji se primjenjuje u medicini

fizika

umetanje

stavljanje molekule ili skupine molekula između niza istih molekula ili skupina molekula

fizika

umjeravanje

postupak namještanja ljestvice mjernoga uređaja usporedbom s određenom normom

fizika

umjetna radioaktivnost

radioaktivnost umjetno stvorenih radionuklida ili njihovih potomaka

interdisciplinarne prirodne znanosti

umjetni satelit

umjetni objekt ili tijelo koje se zbog djelovanja gravitacijske sile periodički giba oko planeta po kružnoj ili eliptičnoj stazi

fizika

unutarmolekulski

koji se odnosi na međudjelovanje susjednih atoma u molekuli

fizika

unutarnja energija

zbroj kinetičke energije unutarnjega gibanja i potencijalne energije međudjelovanja mikroskopskih čestica od kojih se sastoji neko tijelo ili fizikalni sustav

fizika

unutarnji otpor

električni otpor koji protjecanju struje pruža izvor električnoga napona

fizika

unutrašnji planeti

planeti koji se nalaze u unutrašnjemu dijelu Sunčeva sustava

fizika