struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Ramanova spektroskopija

spektroskopija u kojoj se nakon apsorpcije fotona u uzorku mjeri emisija drugoga fotona što omogućuje dobivanje podataka o titranju molekula u uzorku

fizika

Ramanovo raspršenje

neelastično raspršenje fotona laserskoga zračenja u uzorku pri čemu je razlika frekvencija upadnoga i raspršenoga fotona jednaka danoj titrajnoj frekvenciji molekule u uzorku

fizika

rashlađivalo

radni fluid u hladnjaku

fizika

rasipnost

omjer raspršene zvučne snage i upadne zvučne snage

interdisciplinarne prirodne znanosti

raslojeni čelik

čelik napravljen u tankim slojevima među kojima su izolatorski slojevi radi smanjenja djelovanja vrtložnih struja

fizika

raspad protona

hipotetični raspad protona na manje subatomske čestice

fizika

raspad tona

završni dio tona koji traje od prestanka pobude do njegova iščezavanja

fizika

rasprostiranje

širenje valne pojave kroz prostor i vrijeme

fizika

raspršeni snop

snop fotona elektromagnetskoga zračenja odnosno snop elektrona koji se otklonio od smjera upadnoga snopa zbog međudjelovanja s elektronskim oblacima atoma u uzorku

fizika

raspršeni val

snop zračenja koji se otklonio od smjera upadnoga snopa kao posljedica međudjelovanja s elektronskim oblacima atoma u uzorku

fizika