struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

integriranje

operacija koja je suprotna operaciji deriviranja

matematika

intenzitet

energija koju prenese val u jediničnome vremenu kroz jediničnu površinu okomitu na smjer vala

fizika

intenzitet elektromagnetskoga zračenja

omjer derivacije po vremenu energije prenesene elektromagnetskim valom i ploštine

fizika

intenzitet vala

omjer energije koju putujući val prenese kroz neku plohu i njezine ploštine, podijeljen s pripadnim vremenom

fizika

intenzitet vrha difrakcijskoga maksimuma

najveća vrijednost intenziteta difrakcijskoga maksimuma u kutnome položaju jednaku Braggovu kutu

fizika

intenzitet zvučnoga vala

energija koju zvučni val u jedinici vremena prenese kroz jediničnu površinu

fizika

intenzivno kuglično mljevenje

metoda usitnjavanja materijala do zrna nanometarskih dimenzija u posudi s kuglicama koja se vrti velikom brzinom

fizika

interferencija

rezultat pojave u kojoj se dvije veličine zbrajaju u zadanoj točki ili zadanome trenutku

fizika

interferencija elektromagnetskih valova

pojava u kojoj se dva elektromagnetska vala koja dolaze iz koherentnih izvora mogu u danoj točki prostora pojačati, djelomično oslabiti ili potpuno poništiti

fizika

interferencija svjetlosti

pojava u kojoj se, ovisno o razlici optičkih putova, svjetlosni valovi koji u neku točku dolaze iz dvaju koherentnih izvora mogu pojačati, djelomično poništiti ili potpuno poništiti

fizika