struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

električna permitivnost

veličina koja opisuje svojstvo dielektričnih tvari da se polariziraju u električnome polju

fizika

električna potencijalna energija

potencijalna energija koju imaju električno nabijene čestice zbog uzajamnoga djelovanja elektrostatskim silama

fizika

električna provodnost

veličina koja je jednaka recipročnoj vrijednosti električne otpornosti

fizika

električna rezonancija

pojava pri kojoj za određenu frekvenciju u električnom titrajnom krugu nastupa titranje s ekstremno velikom ili ekstremno malom strujnom amplitudom

fizika

električna sila

sila kojom električno polje djeluje na nabijenu česticu

fizika

električna struja

osnovna veličina sustava SI, jednaka omjeru električnoga naboja koji protekne kroz neku površinu i pripadnoga vremena

fizika

električna susceptibilnost

svojstvo dielektrika u električnome polju koje se može iskazati s pomoću relativne električne permitivnosti ili omjera iznosa vektora polarizacije i jakosti električnoga polja

fizika

električna vodljivost

veličina jednaka recipročnoj vrijednosti električnoga otpora

fizika

električna žarulja

svjetlilo u kojemu je izvor svjetlosti nit užarena električnom strujom

interdisciplinarne prirodne znanosti

električni dipol

sustav dvaju točkastih električnih naboja jednakih iznosa i suprotnih predznaka smještenih na maloj međusobnoj udaljenosti

fizika