struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

beta-raspad

radioaktivni raspad atomske jezgre u kojemu jezgra pod utjecajem slaboga međudjelovanja emitira elektron ili pozitron

fizika

beta-zračenje

roj brzih elektrona

fizika

betatron

akcelerator u kojemu se s pomoću induciranih električnih polja izazvanih oscilacijama magnetskoga polja proizvodi kružni snop elektrona veoma visoke energije

fizika

bezdifuzna pretvorba

pretvorba koja ne uključuje dugodosežnu difuziju atoma, nego homogene pomake atoma

fizika

bifurkacija

način prijelaza u kaotično ponašanje sustava, u grafičkome prikazu obilježen račvanjem koje prati podvostručenje perioda

fizika

bijela svjetlost

svjetlost koja se sastoji od neprekidnoga niza valnih duljina u vidljivome području elektromagnetskoga spektra

fizika

bijeli patuljak

mala gusta zvijezda s iscrpljenim termonuklearnim izvorom

fizika

bikonkavna leća

leća omeđena dvjema konkavnim plohama

fizika

bikonveksna leća

leća omeđena dvjema konveksnim plohama

fizika

biljar

omeđeni dio ravnine sa zatvorenim rubom unutar kojega se giba čestica elastično se odbijajući od ruba

fizika