struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

pergamentiranje

obradba celuloznih vlakana sumporastom kiselinom čime papir postaje sličan pergamentu

kemijsko inženjerstvo

periode periodnoga sustava elemenata

vodoravni redci u periodnome sustavu elemenata u kojemu su elementi raspoređeni tako da elementi iste periode imaju isti broj elektronskih ljusaka, svaki sljedeći element uzduž perioda ima jedan proton i elektron više, a svaka perioda započinje alkalijskim elementom i završava elementom plemenitoga plina

kemija

periodni sustav elemenata

sustavni tablični poredak kemijskih elemenata u 7 perioda ili redaka i 18 skupina ili stupaca koji odražava njihovu atomsku građu i sličnost njihovih fizikalnih i kemijskih svojstava

kemija

peroksikiseline

kiseline u kojima je kiselinska hidroksilna skupina zamijenjena -OOH skupinom

kemija

perspektivna formula

dvodimenzijski prikaz trodimenzijske strukture organskoga spoja u kojemu se molekula promatra pod određenim kutom

kemija

petlja

element sekundarne strukture bjelančevina u kojemu polipeptidni lanac nepravilno mijenja smjer, smješten je na površini molekule i sadržava polarni dio koji čini vezno mjesto

kemija

Petrijeva zdjelica

plitka posudica ravna dna s poklopcem koja služi za uzgoj raznih kultura bakterija i drugih mikroorganizama na hranjivim podlogama

kemija

pH-elektroda

indikatorska elektroda čiji potencijal ovisi o logaritmu aktiviteta oksonija u otopini

kemija

pH-metar

naprava za potenciometrijsko određivanje pH-vrijednosti

kemija

pH-vrijednost

negativni logaritam množinske koncentracije vodikovih iona u otopini

kemija