struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ciklički eteri

eteri u kojima su ugljikovi atomi vezani u prsten

kemija

ciklički ketoni

ketoni u kojima je ugljik karbonilne skupine dio prstena

kemija

ciklički poluacetali

poluacetali koji nastaju unutarmolekulskom nukleofilnom adicijom hidroksilne skupine na karbonilnu skupinu aldehida

kemija

ciklički poluketali

poluketali koji nastaju unutarmolekulskom nukleofilnom adicijom hidroksilne skupine na karbonilnu skupinu ketona

kemija

ciklički spojevi

spojevi u kojima su atomi vezani tako da tvore prsten

kemija

ciklički ugljikovodici

ugljikovodici u kojima su ugljikovi atomi vezani tako da tvore jedan prsten ili više njih

kemija

ciklitoli

hidroksilirani cikloalkani koji imaju barem tri hidroksilne skupine vezane na različite ugljikove atome u prstenu

kemija

cikloalkani

homologni niz alkana u kojima su ugljikovi atomi vezani u prsten

kemija

cikloalkeni

homologni niz alkena u kojima su ugljikovi atomi vezani u prsten

kemija

cikloalkilne skupine

jednovalentne skupine dobivene iz cikloalkana uklanjanjem vodikova atoma s ugljikova atoma u prstenu

kemija