struna tražilica

image shadow

atavizam

pojava svojstava koja normalno ne postoje u određenoj vrsti, ali su postojala u njihovih dalekih predaka

temeljne medicinske znanosti

ateloglosija

urođen defekt jezika

dentalna medicina

atelognatija

urođeno oštećenje gornje ili donje čeljusti

dentalna medicina

atelohelija

urođena mana usana

dentalna medicina

ateloprozopija

urođeno oštećenje lica

dentalna medicina

atelostomija

urođen defekt usta

dentalna medicina

atetoza

grčeviti, nevoljni i besmisleni pokreti koji nastaju zbog oštećenja bazalnoga živčanoga čvora

temeljne medicinske znanosti

atipična rotacija

okret zuba oko uzdužne osovine distoaproksimalnom plohom u labijalnome smjeru

dentalna medicina

atipična zubobolja

zubobolja bez utvrđena uzroka koja ne reagira na endodontsku terapiju ili vađenje zuba, nego ostaje na mjestu izvađenoga zuba ili se seli na susjedni zub

dentalna medicina

atipični lični bol

bolno stanje koje ne reagira dobro na terapiju i ne pripada standardnim anatomskim i etiološkim kategorijama ličnoga bola

dentalna medicina