struna tražilica

image shadow

živin barometar

barometar sastavljen od staklene cijevi koja je zatvorena na jednome kraju, a otvorenim je krajem uronjena u posudu sa živom

fizika