struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

skriveni gubitci

gubitci koji nastaju precjenjivanjem imovine i podcjenjivanjem obveza

ekonomija

skupina biološke imovine

skupina sličnih živih životinja ili biljaka

ekonomija

skupina financijskih pokazatelja

skupina smisleno povezanih pojedinačnih financijskih pokazatelja

ekonomija

skupina konta

dio kontnoga plana koji se u u dekadskome formalnom okviru kontnoga plana sastoji od deset sintetičkih konta

ekonomija

skupina za otuđenje

skupina imovine namijenjena otuđenju u okviru jedne transakcije te obveze koje su izravno povezane s tom imovinom

ekonomija

slobodna novčana sredstva

novčana sredstva kojima imatelj može slobodno i u svakome trenutku raspolagati

ekonomija

slobodni novčani tok

novčani tok od poslovnih aktivnosti kojim se održava i povećava poslovna sposobnost ili postojeći kapacitet poduzeća

ekonomija

smanjenje temeljnoga kapitala

promjena temeljnoga kapitala tako da se njegova vrijednost smanji

ekonomija

smanjenje temeljnoga kapitala ispod najnižega iznosa temeljnoga kapitala

smanjenje temeljnoga kapitala ispod najnižega iznosa od 200.000 kuna ako se povećanjem toga kapitala na temelju odluke koja se donosi s odlukom o smanjenju kapitala ponovno dosegne taj iznos, a to se povećanje ne ostvaruje ulozima u stvarima i pravima

ekonomija

smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica

smanjenje temeljnoga kapitala prisilnim povlačenjem dionica ili nakon što društvo samo stekne dionice

ekonomija