struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

integrirana revizija

revizija koja uključuje zajedničko razmatranje nekoliko različitih aspekata poduzeća

ekonomija

interna financijska revizija

interna revizija usmjerena na ispitivanje računovodstvenoga procesa

ekonomija

interna isprava

knjigovodstvena isprava sastavljena u pojedinim službama unutar poduzeća

ekonomija

interna kontrola

preventivni oblik internoga nadzora koji uključuje računovodstvene i neračunovodstvene kontrole

ekonomija

interna revizija

revizija koju provode organi poduzeća koji je objekt revizije

ekonomija

interne kontrole

kontrole koje oblikuje uprava poduzeća, viši menadžment i osoblje radi stjecanja razumnoga uvjerenja o ostvarenju određenih ciljeva

ekonomija

interne kontrole nad financijskim izvještavanjem

interne kontrole koje oblikuje i održava uprava poduzeća i koje postoje da bi pružile razumno uvjerenje o pouzdanosti financijskoga izvještavanja i pripremi financijskih izvještaja za eksterne korisnike

ekonomija

interne računovodstvene kontrole

kontrole ugrađene u računovodstveni informacijski sustav koje obuhvaćaju skup mjera, postupaka i pravila kojima se nastoji neposredno osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija i izvješća te fizička zaštita imovine poduzeća

ekonomija

interni korisnik računovodstvenih informacija

korisnik računovodstvenih informacija zaposlen u poduzeću koje priprema i objavljuje računovodstvene informacije

ekonomija

interni mehanizam korporativnoga upravljanja

mehanizam unutar poduzeća koji ima funkciju ujedinjavanja interesa menadžera i vlasnika

ekonomija