struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

financijska revizija

državna revizija usredotočena na određivanje jesu li financijske informacije subjekta prikazane u skladu s mjerodavnim okvirom za financijsko izvještavanje

ekonomija

financijska stabilnost

adekvatno strukturiranje imovine i izvora imovine

ekonomija

financijski instrument

svaki ugovor na temelju kojega nastaje financijska imovina jednoga subjekta i financijska obveza ili vlasnički instrument drugoga subjekta

ekonomija

financijski instrument s opcijom prodaje

financijski instrument koji imatelju daje pravo ponovne prodaje instrumenta izdavatelju ili se automatski vraća izdavatelju

ekonomija

financijski izvještaji

izvještaji koji daju strukturiran prikaz financijskoga položaja, uspješnosti poslovanja, novčanih tokova i ostalih informacija koje su korisne interesno utjecajnim skupinama poduzeća

ekonomija

financijski izvještaji opće namjene

financijski izvještaji namijenjeni zadovoljavanju potreba korisnika koji nisu u položaju od subjekta zahtijevati da sastavlja izvještaje prilagođene njihovim konkretnim potrebama za informacijama

ekonomija

financijski izvještaji plana utvrđenih doprinosa

financijski izvještaji koji moraju sadržavati izvještaj o neto imovini raspoloživoj za primanja i opis politike uplaćivanja doprinosa

ekonomija

financijski izvještaji plana utvrđenih primanja

financijski izvještaji koji daju podatke o financijskim sredstvima i aktivnostima plana koji omogućuju ocjenjivanje odnosa između akumuliranih sredstava i primanja iz plana tijekom vremena

ekonomija

financijski izvještaji za razdoblje tijekom godine

financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje kraće od pune financijske godine

ekonomija

financijski najam

najam kojim se prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom određene odnosne imovine

ekonomija