struna tražilica

image shadow

piktogram

zapis izražen slikovnim pismom

informacijske i komunikacijske znanosti

piratsko izdanje

izdanje djela objavljeno bez dopuštenja autora odnosno nositelja autorskoga prava

informacijske i komunikacijske znanosti

pisac iz sjene

osoba koja piše djelo, obično autobiografiju ili memoare, za neku drugu osobu, a čije se ime ne javlja u bibliografskim podatcima o djelu

informacijske i komunikacijske znanosti

pisač

izlazna naprava računala koja služi za ispis dokumenata na papir ili sličan plošni medij

informacijske i komunikacijske znanosti

pisana komunikacija

ljudska komunikacija koja se izražava i razmjenjuje pismom, važna za pružanje knjižničnih usluga i informiranje javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

pisar

prepisivač srednjovjekovnih rukopisnih knjiga u skriptoriju

informacijske i komunikacijske znanosti

pitajte knjižničara

informacijsko-referalna usluga na daljinu koja omogućuje postavljanje pitanja i dobivanje odgovora na informacijske upite putem obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

pjesmarica

zbirka pjesama s notama i tekstom

informacijske i komunikacijske znanosti

pjesništvo

književni oblik koji karakterizira uporaba stiha ili specifičan način služenja riječima kojim se postiže ritmičnost, slikovitost i sugestivnost

informacijske i komunikacijske znanosti

plaćanje po korištenju

usluga koja knjižnici i korisniku trenutno omogućuje pristup cjelovitom tekstu članka bez pretplate na časopis

informacijske i komunikacijske znanosti