struna tražilica

image shadow

nanošenje nalijevanjem

nanošenje premaznoga materijala vodoravnim prolaskom obratka kroz neprekinutu zavjesu premaznoga materijala koji neprekidno kruži

drvna tehnologija

nanošenje oblijevanjem

nanošenje premaznoga materijala oblijevanjem predmeta obradbe sa svih strana poslije kojega slijedi cijeđenje suvišnoga materijala

drvna tehnologija

nanošenje uranjanjem

nanošenje uranjanjem proizvoda u kadu s premaznim materijalom poslije kojega slijedi ocjeđivanje viška materijala nakon izvlačenja

drvna tehnologija

nanošenje valjcima

nanošenje pri kojemu ravni obratci prolaze između najmanje dvaju vodoravno postavljenih valjaka s kojih se premazni materijal prenosi na najmanje jednu stranu obratka

drvna tehnologija

napojeno drvo

drvo koje sadržava maksimalni sadržaj vezane i slobodne vode

drvna tehnologija

naprezanje

odnos unutarnje sile i površine na koju sila djeluje

drvna tehnologija

narančina kora

tekstura slična površini naranče na površini premaza

drvna tehnologija

nasipna gustoća

masa jedinice volumena nasutoga materijala

drvna tehnologija

nasipna gustoća čvrstoga biogoriva

masa udjela čvrstoga biogoriva podijeljena obujmom spremnika koji je napunjen tim biogorivom pod određenim uvjetima

drvna tehnologija

nasipni kut

kut između horizontale i stranice stošca koji se formira pri slobodno nasutome usitnjenome materijalu

drvna tehnologija