struna tražilica

image shadow

zbroj geometrijskoga niza

vrijednost izraza $a_1\frac{1-q^n}{1-q}$ za geometrijski niz oblika $a_1, a_1 q, a_1 q^2,a_1 q^3,\ldots$ s $n$ članova ili vrijednost izraza $\frac{a_1}{1-q}$ za beskonačni niz istoga oblika ako je $|q|

matematika

zlatni omjer

omjer koji definira zlatni rez

matematika

zlatni rez

podjela veličine na dva dijela pri čemu je omjer većega dijela prema manjemu jednak omjeru te veličine prema većemu dijelu

matematika

znamenka

broj istih potencija pri zapisu broja u brojevnome sustavu

matematika

zraka

dio pravca s jedne strane točke pravca, uključujući i tu točku

matematika