struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

negativno korelirane slučajne varijable

slučajne varijable negativne kovarijance

matematika

nehomogena jednadžba

jednadžba $F(x)=0$ u kojoj je $F$ funkcija koja nije homogena

matematika

nehomogena linearna diferencijalna jednadžba

linearna diferencijalna jednadžba zapisana kao jednakost linearne kombinacije derivacija određene funkcije, same te funkcije i funkcije različite od nule u varijabli po kojoj se derivira

matematika

neizravni dokaz

dokaz određene tvrdnje kojim se dokazuje da pretpostavka njezine neistinitosti vodi do proturječja

matematika

neizrazita logika

logika u kojoj dopuštamo istinite vrijednosti između laži i istine kao vrijednosti u intervalu između $0$ i $1$

matematika

neizraziti skup

uređeni par skupa i funkcije s toga skupa u zatvoreni interval $[0,1]$ koji označuje stupanj pripadnosti danoga elementa

matematika

nejednadžba

izraz sastavljen od dviju funkcija povezanih znakom nejednakosti

matematika

nejednakost

relacija na dvama matematičkim objektima koji prema određenome načelu nisu jednaki ili je jedan veći od drugoga

matematika

nejednakost trokuta

proširenje i poopćenje tvrdnje da je zbroj duljina dviju stranica trokuta veći od duljine preostale stranice

matematika

nekomutativna operacija

binarna operacija čiji rezultat ovisi o poretku argumenata

matematika