struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

biološka prilagodba

proces i rezultat biološkoga usklađivanja organizma ili populacije s uvjetima okoliša

etnologija i antropologija

biološka udaljenost

mjera biološke različitosti dviju populacija utvrđena na njihovim fenotipskim ili genskim obilježjima

etnologija i antropologija

biološki determinizam

teorija koja ljudsko ponašanje objašnjava isključivo biološkim faktorima

etnologija i antropologija

biomedicinska antropologija

grana biološke antropologije koja proučava zdravlje i bolest u nekadašnjim i današnjim ljudskim populacijama kao odraz međudjelovanja genskih i kulturnih čimbenika te okoliša

etnologija i antropologija

biometrija

primjena statističkih metoda u rješavanju bioloških problema

biologija

biomoć

moć koja suvremenim znanstvenim disciplinama i tehnologijama djeluje na ljudsko tijelo

etnologija i antropologija

biopolitika

potpuni nadzor i regulacija života s pomoću znanosti, tehnologije i etike

interdisciplinarne društvene znanosti

biotehnologija

uporaba živih organizama u proizvodnji hrane i lijekova te reprodukciji

etnologija i antropologija

bočni rođak

krvni rođak koji nije predak ili potomak neke osobe

etnologija i antropologija

bočno račvanje

razlikovanje rođaka po ocu od onih po majci i istodobno razlikovanje linijskih od bočnih rođaka

etnologija i antropologija