struna tražilica

image shadow

naoblačivanje

zastiranje neba oblacima

geofizika

napadačka podmornica

vojna podmornica koja služi kao borbeni ratni brod građen za podvodnu plovidbu i borbene zadaće u zaronjenome stanju i na površini

brodogradnja

naplavljivanje brodskih prostora

prodor vode u brodske prostore

brodogradnja

naprava za bacanje konopa

naprava za dobacivanje konopa raketom na veće udaljenosti

tehnologija prometa i transport

naprava za brzo otpuštanje lanca

naprava kojom se lanac sa sidrom brzo odvaja od brodske konstrukcije

brodogradnja

napredovanje broda

prevaljeni put težišta broda u smjeru prvobitnoga kursa od trenutka otklona kormila na stranu do trenutka kada je kurs promijenjen za 90 stupnjeva u odnosu na prvobitni kurs

tehnologija prometa i transport

naprezanje brodske konstrukcije

naprezanje koje se javlja u dijelovima brodske konstrukcije

brodogradnja

naprezanje brodske konstrukcije u neoštećenome stanju

naprezanje brodske konstrukcije bez naplavljivanja brodskih prostora

brodogradnja

naprezanje brodske konstrukcije u oštećenome stanju

naprezanje brodske konstrukcije s naplavljivanjem brodskih prostora

brodogradnja

napuštaj

odustanak osiguranika u korist osiguratelja od bilo kakvoga interesa u osiguranoj stvari ako se isplati osigurnina kao da je osigurana stvar potpuno propala

pravo