struna tražilica

image shadow

klasična podmornica

podmornica s električnim pogonom, dizelsko-električnim pogonom, anaerobnim pogonom ili kombinacijom tih pogona

brodogradnja

klasifikacija brodova

utvrđivanje vrsnoće brodova prema njihovim tehničkim svojstvima i očuvanosti

brodogradnja

klasifikacijsko društvo

specijalizirana ustanova mjerodavna za tehnički nadzor brodova

tehnologija prometa i transport

klauzula

sastojak obveznih ugovora

pravo

klauzula o devijaciji

klauzula u ugovoru o prijevozu koja brodaru pruža pravo slobodnoga skretanja broda s određenoga ili uobičajenoga plovidbenog puta

pravo

klauzula o izvršenju ugovora

klauzula kojom treća osoba jamči da će naručitelj izvršiti sve svoje obveze prema brodarskome ugovoru

pravo

klauzula o ledu

klauzula u ugovorima o prijevozu stvari morem prema kojoj zapovjednik može skrenuti brodom u najbližu dostupnu luku i ondje predati teret kao da ga je predao u odredišnoj luci ako zaleđivanje spriječi brod da uđe u tu luku

pravo

klauzula o naknadi

klauzula u ugovorima o prijevozu kojom se određuje visina naknade štete zbog neispunjenja ugovora

pravo

klauzula o napuštaju

klauzula u polici pomorskoga osiguranja u kojoj su navedeni posebni uvjeti pod kojima vlasnik broda može ostvariti pravo na napuštaj

pravo

klauzula o nemarnosti

klauzula kojom brodar u ugovoru o prijevozu stvari isključuje svoju odgovornost za djela i propuste zapovjednika, posade i drugih osoba koje sudjeluju u prijevozu robe morem

pravo