struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

transparentna potpora

državna potpora za koju je moguće točno izračunati bruto ekvivalent potpore bez potrebe da se provodi ocjena rizika

pravo

tražitelj azila

stranac koji je podnio zahtjev za azil o kojemu nije donesena konačna odluka u državi u kojoj je zatražio azil

pravo

treći stup

stup u strukturi Europske unije koji je od 1993. do 2009. obuhvaćao policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima u kojemu su se odluke donosile metodom međuvladine suradnje

pravo

trgovac

osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnoga zanimanja

pravo

trgovački ugovor

ugovor koji se sklapa između dvaju trgovaca

pravo

trgovački zastupnik

samostalni posrednik koji ima stalnu ovlast pregovarati o prodaji ili kupnji robe u ime druge osobe, odnosno pregovarati i zaključivati takve transakcije u ime i za račun te osobe

pravo

trgovačko društvo

gospodarska ili negospodarska organizacija koja obavlja određenu djelatnost osnovana sukladno građanskomu ili trgovačkomu pravu države članice, uključujući i zadruge te ostale pravne osobe javnoga ili privatnoga prava, osim onih koje su neprofitne

pravo

trojka

tročlana skupina uspostavljena radi suradnje koja obuhvaća tri institucije, EU i dvije institucije, tri tijela ili tri države

pravo

Trojka Europske unije

skupina triju država članica koje predsjedavaju Vijećem tijekom osamnaest mjeseci, a obuhvaća državu članicu koja predsjedava Vijećem, državu članicu koja je neposredno prije nje šest mjeseci predsjedavala Vijećem i državu članicu koja će predsjedavati sljedećih šest mjeseci

pravo

trojka u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici

tročlana skupina uvedena Ugovorom iz Amsterdama 1999. godine radi predstavljanja EU-a prema državama izvan EU-a kroz zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, koja je obuhvaćala državu predsjedateljicu, državu sljedeću predsjedateljicu i glavnoga tajnika Vijeća u ulozi predstavnika EU-a za vanjsku politiku, a djelovala je uz pomoć Komisije

pravo