struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

sigurnost usluga

uvjet koji mora biti zadovoljen da bi se usluge smatrale sigurnima, a razlog je za odstupanje od slobode pružanja usluga u pojedinačnim slučajevima zbog kojega, u izvanrednim okolnostima, država članica smije u odnosu prema pružatelju usluge s poslovnim nastanom u drugoj državi članici poduzeti mjere koje ometaju slobodu pružanja usluga

pravo

silazno tržište

tržište koje se nalazi na nižoj razini proizvodnje i/ili distribucije od tržišta na kojemu djeluje drugi poduzetnik

pravo

sistematski internalizator

investicijsko društvo koje na organiziran i sustavan način trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenoga tržišta ili multilateralne trgovinske platforme

pravo

siva lista nepoštenih ugovornih odredaba

otvoreni indikativni popis ugovornih odredaba koje bi se mogle smatrati nepoštenima

pravo

skupna prodaja

način prodaje u kojemu poduzetnik u vladajućemu položaju nudi proizvode za prodaju samo zajedno, što je zlorabljenje vladajućega položaja

pravo

skupno izuzeće

izuzimanje od zabrane cijele kategorije sporazuma koji ograničuju tržišno natjecanje zbog toga što ispunjavaju propisane uvjete

pravo

skupno izuzeće državnih potpora

izuzimanje od obveze prijave Europskoj komisiji određenih kategorija državnih potpora koje se smatraju spojivima s unutarnjim tržištem

pravo

Skupština europskih regija

nezavisna mreža regionalnih upravnih tijela u široj Europi koja okuplja više od 270 regija iz 33 države i 16 međuregionalnih organizacija

pravo

sloboda kretanja kapitala

temeljna tržišna sloboda u EU-u koja jamči slobodno kretanje kapitala i platnoga prometa između država članica te između država članica i trećih zemalja te zabranjuje sva ograničenja tih kretanja

pravo

sloboda kretanja osoba

temeljna sloboda u EU-u koja, kao opća sloboda, jamči svim građanima Unije pravo kretanja i prebivanja na teritoriju država članica, uz poštivanje ograničenja i uvjeta predviđenih Ugovorima i koja, kao tržišna sloboda, obuhvaća slobodu kretanja radnika i slobodu poslovnoga nastana

pravo