struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

održivi razvoj

razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacije ne dovodeći u pitanje mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija

pravo

odstupanje

dopuštenje da države članice drukčije primijene ili uopće ne primijene određene odredbe prava EU-a radi različitoga stupnja razvoja unutarnjega tržišta, što je dopušteno samo uz uvjet poštivanja temeljnih prava

pravo

oglašavanje

očitovanje koje netko daje u okviru obavljanja svoje poslovne djelatnosti ili djelatnosti slobodnoga zanimanja, a koje je usmjereno na promidžbu radi pospješivanja prodaje proizvoda ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze

pravo

ograničeni postupak javne nabave

postupak javne nabave u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti sudjelovanje, a samo oni gospodarski subjekti koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu

pravo

ograničenje slobode kretanja

nacionalna mjera koja ometa slobodu kretanja u Europskoj uniji i suprotna je pravu EU-a

pravo

okvirna odluka

izvor sekundarnoga prava koji se upotrebljavao prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona za približavanje pravnih sustava država članica, koji je bio obvezujući za države članice glede postizanja cilja, ali je oblik i način unošenja u nacionalno zakonodavstvo bio prepušten nacionalnim tijelima

pravo

Okvirni program za tržišno natjecanje i inovacije

program u okviru kojega se potiče bolje korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije i razvoj informacijskoga društva te povećana uporaba obnovljivih izvora energije uz poboljšanu energetsku učinkovitost

pravo

okvirni sporazum

sporazum između jednoga naručitelja ili više njih i jednoga gospodarskog subjekta ili više njih radi utvrđivanja uvjeta pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenoga razdoblja

pravo

okvirni sporazum između socijalnih partnera

sporazum na razini Unije između europskih socijalnih partnera kojim su dogovorena opća načela koja se trebaju primijeniti u državama članicama

pravo

oligopol

tržišna struktura koju obilježava mali broj prodavatelja koji su svjesni svoje međuovisnosti prilikom donošenja poslovnih odluka

ekonomija