struna tražilica

image shadow

opetovana konstitucijska jedinica

najmanja konstitucijska jedinica čije opetovanje opisuje pravilni polimer

kemija

oporabljena plastika

plastika dobivena mehaničkom, kemijskom i energijskom oporabom otpadnih plastičnih materijala i plastičnih proizvoda

strojarstvo

oporavak

povratak deformiranoga proizvoda u prvobitno stanje nakon prestanka djelovanja opterećenja

kemijsko inženjerstvo

optimalno umreživanje

umreživanje kaučukovih smjesa provedeno u uvjetima potrebnim za postizanje optimalnih svojstava ili optimalne vrijednosti odabranoga svojstva

kemijsko inženjerstvo

organosol

suspenzija fino raspodijeljenoga polimera u mješavini omekšivala i hlapljive organske kapljevine

kemijsko inženjerstvo

osnovna konfiguracijska jedinica

opetovana konstitucijska jedinica u konfiguraciji koja se definira kao jednostrana ili višestrana stereoizomerija u glavnome lancu polimerne molekule

kemijsko inženjerstvo

otpornost na paranje

sila potrebna za širenje napukline podijeljena s debljinom ispitka

kemijsko inženjerstvo

otvorena ćelija

ćelija čije stijenke u dodiru sa susjednim ćelijama ili okolinom nisu potpuno zatvorene

kemijsko inženjerstvo