struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

radiofrekventno magnetsko polje

magnetsko polje čija se indukcija periodički mijenja

fizika

radioluminiscencija

luminiscencija u radioaktivnim tvarima

fizika

radiometrijsko određivanje starosti

metoda određivanja starosti uzorka s pomoću aktivnosti radioaktivnoga nuklida

fizika

radioteleskop

teleskop s pomoću kojega se opažaju radiovalovi iz svemira

fizika

radioterapija

terapija radioaktivnim izotopima

fizika

radiovalovi

dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije

fizika

radna snaga

iskoristiva snaga izmjenične struje jednaka umnošku efektivne vrijednosti električne struje, efektivne vrijednosti električnoga napona i faktora snage

fizika

radni napon

električni napon priključen na elektronički uređaj za koji se ostvaruje optimalni rad uređaja, detektora , tranzistora i sl.

fizika

raketa

letjelica ili projektil koji se ubrzava zahvaljujući ispuštanju plina nastaloga izgaranjem tekućega ili krutoga goriva, pri čemu ukupni zalet izbačenoga plina i letjelice s preostalim gorivom ostaje isti, a relativna se brzina rakete prema ispuštenim plinovima povećava

fizika

Rakovica

ostatak supernove iz 1054. godine koji se nalazi u zviježđu Bik

fizika