struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

inercijski sustav

referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojemu vrijede Newtonovi zakoni gibanja

fizika

inflacija

preobrazba prvih trenutaka standardne kozmologije velikoga praska u kojoj svemir prolazi kroz kratku fazu iznimno brzoga širenja

fizika

infracrvena astronomija

grana astronomije koja se bavi opažanjem infracrvenoga zračenja iz svemira

fizika

infracrvena spektroskopija

spektroskopija u kojoj se analizira apsorpcijski spektar uzorka koji potječe od elektromagnetskoga zračenja u infracrvenome području

fizika

infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom

spektroskopija kojom se identificiraju sastavnice uzorka analizom apsorpcijskih ili emisijskih spektara infracrvenoga zračenja

fizika

infracrveno zračenje

dio elektromagnetskoga spektra između vidljive svjetlosti i mikrovalova

fizika

infrazvuk

zvučni valovi frekvencija nižih od frekvencije 20 Hz koja se smatra približnom donjom granicom čujnosti ljudskoga uha

fizika

instrumentalno proširenje

proširenje difrakcijskoga maksimuma uzrokovano instrumentalnim uvjetima

fizika

integral

rezultat postupka integriranja

matematika

integrirani krug

složeni strujni krug koji je sastavljen od sitnih poluvodičkih elemenata otisnutih na čipu

fizika