struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ekvivalentnost mase i energije

svojstvo po kojem se masa može pretvarati u energiju i obratno

fizika

elastični sudar

sudar dvaju tijela u kojemu su očuvani i zalet i ukupna kinetička energija

fizika

elastičnost

svojstvo čvrstoga tijela da nakon deformacije poprimi svoj prvotni obujam i oblik

fizika

elektrana

industrijski objekt u kojemu se proizvodi električna energija koja je prikladna za široku uporabu

fizika

elektricitet

pojave i svojstva koji su povezani s električnim nabojima, silama i poljima

fizika

električna admitancija

vodljivost u krugu izmjenične struje u kojemu se nalaze induktivni, kapacitivni i omski otpor

fizika

električna impedancija

omjer efektivnoga napona i efektivne struje u krugu izmjenične struje u kojemu se nalaze omski otpor, zavojnica s induktivnim otporom i kondenzator s kapacitivnim otporom

fizika

električna impedancija biološkoga tkiva

omjer efektivnoga napona između dvije točke tkiva i efektivne jakosti električne struje koja prolazi kroz to tkivo

fizika

električna influencija

pomaci i preraspodjele električnih naboja na površini vodiča koji nastaju zbog utjecaja vanjskoga električnog polja

fizika

električna otpornost

veličina koja opisuje svojstvo metala ili drugoga vodljivoga materijala iskazano električnim otporom žice jediničnoga presjeka i jedinične duljine

fizika